راهکارهای شبکه‌های کامپیوتری عبارتند از مجموعه اقدامات، فناوری‌ها و سیاست‌هایی که برای بهبود عملکرد و کارایی شبکه‌های کامپیوتری در سازمان‌ها استفاده می‌شوند. این راهکارها شامل امنیت شبکه، مدیریت پهنای باند، بهینه‌سازی عملکرد، مانیتورینگ و مدیریت شبکه، ذخیره‌سازی و مدیریت داده‌ها، مجازی‌سازی و ابر، ایجاد پشتیبانی و بازیابی، و استفاده از فناوری‌های پیشرفته از قبیل اینترنت اشیاء (IoT) و شبکه‌های بی‌سیم (Wi-Fi و بلوتوث) است. این راهکارها به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا امنیت، قابلیت اطمینان، کارایی و هماهنگی بین دستگاه‌ها و کاربران را در شبکه‌های کامپیوتری بهبود بخشند و منجر به ارتقای عملکرد و عملیات سازمان شوند.